top of page

Vilkår for bruk

Dette nettstedet drives av Aurora Hjelle Lillebø. Hele området, begrepene "vi", "oss" og "vår" refererer til Aurora Hjelle Lillebø. Aurora Hjelle Lillebø eier dette nettstedet, inkludert all informasjon, produkter og informasjon som er tilgjengelig fra dette nettstedet for deg som bruker, betinget av en aksept på alle vilkår, betingelser, retningslinjer og instruksene som er angitt her.

Selger er Aurora Hjelle Lillebø, Dalsfjordvegen 125,6133 Lauvstad, aurora.lillebo@hotmail.com, +4741266686, Org: 920 151 469,
og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Ved å besøke min nettside og/eller kjøpe noe fra meg, engasjere deg i meg, godtar du som bruker å være bundet av følgende vilkår og betingelser ( "Vilkår for bruk", "Vilkår " ), inkludert de ytterligere vilkår og retningslinjer nevnt i denne avtalen og/eller tilgjengelig via hyperkobling. Disse vilkårene for bruk gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, kjøpmenn, og/eller bidragsytere av innhold.

Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene for bruk.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som er lagt til den nåværende butikken skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan lese den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer til vår nettside. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden jevnlig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter kunngjøring av endringer aksepterer disse endringene.

Vår butikk ligger på Wix. De gir oss med en online e-handel plattform mulig for oss å selge våre produkter og tjenester til deg.

Ved å akseptere disse vilkårene, bekrefter du at du er myndig, eller at du som er myndig har gitt meg ditt samtykke til å tillate ditt/dine barn, eller den/de du er rettslig myndig over, å bruke dette nettstedet.

Du kan ikke bruke mine produkter for ulovlig eller uautorisert formål.

Du må ikke overføre noen ormer eller virus eller noe med destruktivt innhold.

Et brudd eller flere brudd på noen av vilkårene vil resultere i en umiddelbar oppsigelse av dine tjenester.

Vi forbeholder oss retten til å nekte service av enhver grunn til enhver tid.

Du forstår at ditt innhold (ikke inkludert kredittkortinformasjon), kan overføres ukryptert og involvere ( a) overføringer over ulike nettverk, og ( b ) endringer for å tilrettelegge og tilpasse seg tekniske krav for tilkobling til nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon krypteres alltid under overføring over nettverk.

Du godtar å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen produkter i denne nettbutikken, uten skriftelig tillatelse fra meg. Overskriftene som brukes i denne avtalen, inngår bare til orientering og vil ikke begrense eller påvirke disse vilkårene.

Vi er ikke ansvarlig dersom informasjon som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Materialet på dette nettstedet er gitt kun for generell informasjon og bør ikke brukes som eneste grunnlag for å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktig, mer komplett eller mer tidsriktig informasjonskilder.

Jeg forbeholder meg retten til å endre innholdet til enhver tid men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på min nettside.

Prisene på mine produkter kan endres uten varsel.

Jeg forbeholder meg retten til når som helst å endre eller avslutte tjenesten (eller deler eller innhold av disse) uten varsel til enhver tid. Jeg skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendring, suspensjon eller opphør av tjenesten.

Visse produkter kan være tilgjengelig eksklusivt på nettet gjennom nettstedet. Disse produktene kan ha begrensede mengder og er underlagt å returnere eller å bytte kun i henhold til mine retningslinjer for retur.

Jeg har gjort mitt ytterste for å vise så nøyaktig som mulig farger og bilder av mine produkter. Jeg kan ikke garantere at skjermen på din datamaskin gjengir alle farger helt nøyaktig.

Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter til en hvilken som helst person. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengdene av noen produkter som vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst uten forvarsel, på eget skjønn av oss. Vi forbeholder oss retten til å avslutte ethvert produkt når som helst.

Vi garanterer ikke at kvaliteten på alle produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som er kjøpt eller innhentet av deg vil oppfylle dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli korrigert.

Jeg prøver å sende deg dine varer innen rimelig tid til en grei pris.

Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller oppheve mengder kjøpt per person, per husholdning eller per ordre. Disse restriksjonene kan omfatte bestillinger av eller under samme kundekonto, det samme kredittkortet, og / eller  leveringsadresse. I det tilfelle at vi gjør en endring til eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte deg pr e-post og/eller telefonnummer gitt på tidspunktet bestillingen ble gjort.

Du samtykker i å gi oppdatert, fullstendig og nøyaktig kjøp og kontoinformasjon for alle kjøp i butikken vår.
Du samtykker i å umiddelbart oppdatere din konto og annen informasjon, inkludert din e-postadresse og kredittkortnummer og utløpsdato, slik at vi kan fullføre transaksjoner og kontakte deg etter behov.

Du samtykker i at dersom du benytter kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ditt ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som du bestiller.

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Vi anbefaler deg om å sende epost om dette til aurora.lillebo@hotmail.com. For retur av varer, brukes følgende informasjon. Merk at du som avsender selv står ansvarlig for returen.


Auroras Vevlære
Dalsfjordvegen 125
6133 Lauvstad

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare) eller heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake.
Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Varen skal sendes tilbake til selger før oppgjør finner sted. Returkostnader må du dekke selv.

Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at du kan ikke angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på produkter til personlig pleie og liknende.
Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvending for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jr. Ang Angreretten §25).

Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy over hvilke vi verken overvåker eller har noen kontroll eller innspill.

Du erkjenner og samtykker i at vi gir tilgang til slike verktøy "som den er" og "som tilgjengelig" uten noen garantier, representasjoner eller betingelser av noe slag og uten noen anbefaling. Vi skal ikke ha noe som helst ansvar som oppstår fra eller er relatert til din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy.

All bruk av deg av tilleggsverktøyene som tilbys gjennom nettstedet er helt på egen risiko og skjønn, og du bør sørge for at du er kjent med og godkjenner de vilkår som er levert av den aktuelle tredjeparts leverandør.

Visse innhold, produkter og tjenester tilgjengelige via våre tjenester kan inneholde materiale fra tredjeparter.

Tredjepartslenker på dette nettstedet kan henvise deg til tredjepartsnettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlig for å undersøke eller vurdere innhold eller nøyaktighet og vi garanterer ikke og vil ikke ha noe ansvar for tredjeparts materiale eller nettsider, eller for noe annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller skader relatert til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med eventuelle tredjeparts nettsteder. Les nøye gjennom tredjepartspolitikk og praksis, og sørg for at du forstår dem før du deltar i noen transaksjon. Klager, bekymringer eller spørsmål angående tredjeparts produkter rettes til tredjepart.

Dersom du, på vår forespørsel eller ikke, sender oss innleveringer, kreative ideer, forslag, planer eller andre materialer, enten online, via e-post, med post, eller på annen måte ( kollektivt, ' kommentarer '), samtykker du i at vi kan, når som helst, uten begrensning, redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og ellers bruke dette i ethvert medium. Vi er og skal være forpliktet for å opprettholde eventuelle kommentarer i tillit.

Vi kan, men er ikke forpliktet til å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi avgjør etter eget skjønn at er ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte støtende eller bryter en parts rettigheter eller disse tjenestevilkårene.

Du samtykker i at dine kommentarer ikke vil krenke noen rett hos tredjepart, inkludert opphavsrett, varemerker, personvern, personlighet eller andre personlige rettigheter eller eiendomsrett. Videre godtar du at dine kommentarer ikke vil inneholde ærekrenkende eller på annen måte ulovlig, krenkende eller støtende materiale, eller inneholde datavirus eller annet som kunne på noen måte påvirke driften av tjenesten eller andre relaterte nettsider. Du kan ikke bruke en falsk e-post adresse, late som om å være noen andre enn deg selv, eller på annen måte villede oss eller tredjeparter. Du er selv ansvarlig for eventuelle kommentarer du gjør og deres nøyaktighet. Vi tar ikke ansvar og påtar intet ansvar for eventuelle kommentarer postet av deg eller noen tredjepart.

Innsending av personlig informasjon gjennom butikken er underlagt våre personvernbestemmelser. 

Vår nettside eller våre produkter kan ved feiltagelse inneholde typografiske feil, unøyaktigheter eller mangler som kan relateres til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, fraktkostnader, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon.

Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i tjenesten eller på andre relaterte nettsteder, inkludert men ikke begrenset til  prisinformasjon, unntatt det som kreves av loven.

I tillegg til andre forbud som er fastsatt i vilkårene for bruk, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold: ( a) til ulovlige formål, ( b ) oppfordre andre til å utføre eller delta i noen ulovlige handlinger; ( c ) til å bryte internasjonale eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger, (d ) å krenke, eller bryte våre rettigheter; ( e ) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, nedvurdere, skremme, eller diskriminere på grunnlag av kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming, (f ) å sende falsk eller villedende informasjon, ( g ) å laste opp eller overføre virus eller noen annen form for ondsinnet kode som vil eller kan bli brukt på en måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller eventuelle tilknyttede nettsider, andre nettsteder eller Internett; ( h ) å samle inn eller spore den personlige informasjon av andre, ( i ) til spam ( j ) for noen uanstendig eller umoralske formål, eller ( k ) for å forstyrre sikkerhetsfunksjonene i tjenesten eller noe relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av Tjenesten eller noen relatert nettside på grunn av brudd av ulovlig bruk.

Vi garanterer eller representerer ikke at din bruk av vår tjeneste vil være uavbrutt, rettidig eller feilfri.

Du samtykker i at fra tid til annen kan vi fjerne tjenesten for ubestemt tid eller avbryte tjenesten når som helst, uten varsel til deg.

Du samtykker uttrykkelig at din bruk av, eller manglende evne til å bruke våre produkter, er på egen risiko. Alle produkter som leveres til deg er (med unntak av det som uttrykkelig fremgår av oss) " som den er" og " som tilgjengelig " for ditt bruk, uten noen representasjon, garantier eller betingelser av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for egnethet for et bestemt formål og holdbarhet.

Ikke i noe tilfelle skal Aurora Hjelle Lillebø, leverandører, tjenesteytere eller lisensgivere være ansvarlig for eventuelle skader, tap, krav, eller noen direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle, eller følgeskader av noe slag, inkludert, tapt fortjeneste, tapt inntekt, tapte besparelser, tap av data eller noen lignende skader, enten det er basert på kontrakt, skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller annet, som følge av din bruk av eventuelle produkter anskaffet ved hjelp av tjenesten, eller for andre krav relatert på noen måte til din bruk av produktet, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold, eller tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av innholdet (eller produkt). Vårt ansvar er begrenset til den grad det er tillatt ved lov.

I tilfelle noen bestemmelser i disse vilkårene for bruk er eller blir funnet å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse likevel være rettskraftig i den grad gjeldende lov tillater.

Disse vilkårene for bruk er effektive med mindre og inntil den sies opp av enten deg eller oss. Du kan avslutte disse vilkårene for bruk når som helst når du slutter å bruke nettstedet vårt.

Hvis etter eget skjønn du mislykkes, eller vi mistenker at du har unnlatt å overholde noen av vilkårene eller bestemmelse i disse vilkårene for bruk, kan vi si opp denne avtalen når som helst uten varsel og du vil forbli ansvarlig for alle skyldige beløp til og med dato for opphør, og / eller nekte deg tilgang til våre tjenester og produkter (eller noen del av denne).

Disse vilkårene for bruk og eventuelle retningslinjer eller operative regler lagt ut av oss på dette nettstedet eller i forhold til tjenesten utgjør hele avtalen og enigheten mellom deg og oss og styrer din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjon og forslag, enten muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av vilkårene for bruk).

Disse vilkårene for bruk og eventuelle separate avtaler hvor vi gir deg tjenester og produkter reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge.

Du kan lese den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og endringer til vår hjemmeside. Det er ditt ansvar å sjekke vår hjemmeside regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til vår hjemmeside eller tjenesten etter kunngjøring av endringer i disse tjenestevilkårene aksepterer disse endringene.

I en eventuell tvist hvor partene ikke kommer til enighet så anbefaler Aurora Hjelle Lillebø deg som kunde å ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Aurora Hjelle Lillebø vil etterfølge anbefaling/avgjørelse fra Forbrukerrådet.

Spørsmål om vilkårene skal sendes til oss på aurora.lillebo@hotmail.com

Aurora Hjelle Lillebø
aurora.lillebo@hotmail.com
Dalsfjordvegen 125, 6133 Lauvstad
Org: 920 151 469

DEL 1 - VILKÅR FOR NETTBUTIKK

DEL 2 - GENERELLE VILKÅR

DEL 3 - NØYAKTIGHET

DEL 4 - ENDRINGER

DEL 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER

DEL 6 - FRAKT OG FORSENDELSE

DEL 7 - BETALING OG KONTOINFORMASJON

DEL 8 - ANGRERETT OG ANGREFRIST

DEL 9 - TILLEGGSVERKTØY

DEL 10 - TREDJEPARTSLENKER

DEL 11 - KOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE HENVENDELSER

DEL 12 - PERSONLIG INFORMASJON

DEL 13 - FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTELATELSER

DEL 14 - ULOVLIG BRUK

DEL 15 - ANSVARSFRASKRIVELSE, BEGRENSING AV ANSVAR

DEL 16 - UGYLDIGHET

DEL 17 - OPPSIGELSE

DEL 18 - HELE AVTALEN

DEL 19 - LOVVALG

DEL 21 - KONFLIKTLØSNING

DEL 20 - ENDRINGER AV VILKÅR OG BETINGELSER

DEL 22 - KONTAKTINFORMASJON

© Copyright
bottom of page